Friday, April 4, 2014

Me, myself and I


На 12-13 Април годинава ќе се одржи натпревар именуван како „НАСА спејс апс челинџ“ (NASA Space Apps Challenge). На мое големо задоволство организаторот ме покани да бидам еден од менторите на тимовите учесници што ќе треба да издржат хакатон на кој ќе треба да реализираат софтверски/електронски решенија.

Денеска (03.Април) се одржа првата од двете планирани сесии на која членовите на тимовите имаа прилика да запознаат дел од менторите.

Овој пост го пишувам како дополнување на моето претставување со желба да им се помогне на тимовите што ќе треба да пројават интерес за менторска асистенција, а во функција на поквалитетна реализација на решенијата што ќе ги изработуваат.

Преку моево проширено претставување ќе се обидам да идентификувам важни сегменти/точки што сметам дека еден тим, учесник на настанот, треба сериозно да ги третира.
 • Избор на проектот/темата час поскоро
  Тимот треба да го одбере предизвикот вчера (да да вчера, не е грешка) и да знае што сака да направи (да биде свесен за најголем дел од работите што го очекуваат за реализација на проектот/решението).
  Сценариото во кое тимот ќе се дом'кне во сабота сабајле на местото на настанот и ќе почне да дискутира или да се прашува на што да работи, не звучи за добитна комбинација.

  Како јас планирам да помогнам? [подготовка, планирање, проактивност, иницијатива, желба за успех/победа, анализа, управување со време]

  Одберете го вистинскиот предизвик, притоа внимавајте тоа да биде комбинација од тоа да имате доминантно познавање од темата што ја одбирате (деловна, функционална, техничка перспектива) и да ви биде доволно „секси“ за да имате екстра енергија и волја на располагање што обично се појавува во сценарија во кои работите на нешто за кое навистина имате интерес. Јас ќе ви помогнам:
  • да направиме декомпозиција на предизвикот и решението за подобро да го „свариме“ и да ги идентификуваме потенцијалните проблеми/предизвици;
  • да се организираме што е можно подобро за секој да добие вистинска задача;
  • да ја направиме вистинската секвенца на настани при реализација на решението;
  • да воведеме паралелизам во работењето и
  • оптимално да го потрошиме и онака краткото време на располагање - сметај те го ова за еден од најважните сегменти
 • Прво дизајн па потоа кодирање
  Најпрвин да се дизајнира решението (подготовка на mock-up), па потоа да се кодира.

  Како јас планирам да помогнам? [анализа, технички одлуки - архитектура, brainstorming сесии]
  Можам да помогнам во давање насоки како да се движи размислувањето при дизајнирањето на системот и расчистувањето на дилемите што ќе се појавуваат во тој процес. Ќе бидам и самиот присурен некое време на сесиите на разработување на решението и во функција на оној што ќе управува со сесијата (за да нема долги, забегани и сувишни дискусии), но би можел да бидам и како технички ментор во зависност од платформите и технологиите што ќе ги одбере тимот за имплементација на решението. (мои најблиски платформи  и оние со кои се осеќам најкомотен се оние на Microsoft - Windows Server како ултимативна платформа, Internet Information Services и MS SQL)
 • Луѓето сакаат прикаски
  На натпреварот ќе се прават софтверски решенија. Убеден сум дека никој од оние што ќе ги бодуваат решенијата нема да го интересира колку добар код е напишан и какви елегантни алгоритми се користени при имплементација. Жири комисијата и присутните ќе ги интересира што е „приказната“ позади тој код и што тој придонесува во средината за која е наменет - каква преносна вредност има тој код.

  Како јас планирам да помогнам? [евангелие за проектот/идејата, функционална/деловна вредност на решението]
  Некој треба да се „вртка наоколу“ и да раскажува за идејата и проектот, да ги споделува информациите за работата, да одбере таргет група на која ќе и се обрати, а со тоа да создаде оние што ќе ја поддржат идејата и нејзината реализација. Ова важи и за жири комисијата и за учесниците, посетителите на настанот, па и за јавноста.
  Јас би можел да помогнам во тој дел.
 • Содржината е секогаш важна
  Во дел од предизвиците постои можност да се користат податоци што ги обезбедува главниот организатор на глобалниот настан, а тоа е NASA. Решението што ќе се реализира според мене треба да ги користи токму овие податоци, а не инпровизации и тест податоци.

  Како јас планирам да помогнам? [интеграција со надворешни системи]
  Според мене ова е важен сегмент и треба да се третира сериозно уште во фазата на подготовка. Да се идентификуваат вистинските сервиси(извори на податоци), да се идентификува соодветниот член од тимот што ќе научи за интеграцијата помеѓу двете решенија/системи (API на сервисот што претставува извор на податоци (data service provider)) и ќе може во крајна линија и да го реализира сегментот што ќе ги поврзува двете решенија.
  Јас би можел да бидам покрај оној што ќе ја има оваа задача и ќе бидам достапен за комуникација и тогаш кога физички нема да бидам присутен на локацијата на која ќе се одржува настанот (канали за коминикација: e-mail, Skype, fb, twitter).
 • Идентификување графички дизајнер во тимот
  Очите се важен „input device“ на луѓето преку кои тие добиваат информации, а жири комисијата, присутните и јавноста ќе може да го види корисничкиот интерфејс, а не изворниот код (барем јас во оваа прилика не би покажувал и објаснувал изворен код). Естетиката и употребливоста (usability) на решението е нешто што може да има големо влијание над жири комисијата/присутните и јавноста за тоа како ќе го оценат/коментираат она што ќе биде презентирано/демонстрирано од тимот. Ако во тимот сеуште немате дизајнер (односно некој што ќе може да се посвети на корисничкиот интерфејс / презентациското ниво од решението), тогаш размислете тоа да го направите. Ако тоа не е можно, јас ќе ви помогнам да идентификуваме член од тимот што ќе ја има задачата на UI дизјанер.

  Како јас планирам да помогнам? [графички дизајн и дизајн на UI]
  Би можел да помогнам во идентификувањето на „UI и графичкиот дизајнер“ во тимот доколку тој претходно не е идентификуван. Јас би можел да помогнам во одлуките за тоа како сегменти од корисничкиот интерфејс да бидат направени или како да го одбереме најдобриот предлог.
 • Комплетно решение - затворена целина (end 2 end решение)
  Според мене потребно е проектот да се димензионира внимателно за да може да се затвори една функционална целина за предвиденото време за реализација. Нетреба да се претерува со визиите и со идеите за да може да се затвори компактна целина што ќе работи без проблеми и ќе испорачува функционална вредност.

  Како јас планирам да помогнам? [управување со проект]
  Реализирање на одреден функционален обем што ќе функционира како целина, за дефинирано време и со конечно дефинирани ресурси што се на располагање се осовните перспективи/атрибути што ги третира управувањето со проекти (project management). Ова е димензија што несомнено ќе биде неопходна за да се реализира посакуван резултат (победа). Ова е сегмент во кој исто така можам да помогнам.

Јас сум Васил Буралиев,
со професионална кариера од 13 години како веб програмер, веб дизајнер, софтверски инженер/архитект во МОЛ, Сивус и Манор и поранешен ИТ директор, ко-основач и ко-сопственик на Ре-актив и Феникс Интерактив.
Во моментот на пишување на овој пост работам како ИТ проектен менаџер во Сингулар ДОО.
e-mail: vasil.buraliev@singular.mk,  vasil_buraliev@yahoo.com
Skype name: phantomot
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/vasbu
Twitter: https://twitter.com/VasilBuraliev
Facebook: https://www.facebook.com/vasil.buraliev

На сите натпреварувачи на настанот од лично име и од име на Сингулар им посакувам успех во учеството, а на мојот тим му посакувам победа.

Over & Out
https://www.youtube.com/watch?v=FJEzEDMqXQQ